مدیریت: دکتر حامد مختاری

مدیریت: دکتر حامد مختاریمتولد: 1363

پست الکترونیک: hamed.mo8647@gmail.com

سوابق علمی:

- لیسانس روانشناسی - دانشگاه ارومیه

- فوق لیسانس روانشناسی بالینی - دانشگاه تبریز

- دکترای روانشناسی - دانشگاه تبریز

سوابق اجرایی و پژوهشی:

1- معاونت مدرسه راهنمایی دانش - سال 1380 الی 1386

2- عضو هیئت رئیسه مجتمع آموزشی و فرهنگی دانش مختاری پر - از سال 1387

3- مدیر دبستان مهددانش - از سال 1391

4- مشاور دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه

5- مدرس استانی اختلالات رفتاری کودکان

6- عضو فعال نظام روانشناسی کشور

7- مدرس کارگاه های آموزش خانواده و مشاوره فردی و گروهی