موسس و مدیر: دکتر مریم ایمانی

موسس و مدیر: دکتر مریم ایمانیمتولد: 1360

شماره تماس: 09141463628

ایمیل: maryamimani32@yahoo.com

سوابق علمی:

- لیسانس زیست شناسی - گرایش میکروبیولوژی - دانشگاه زنجان

- فوق لیسانس زیست شناسی - گرایش میکروبیولوژی - دانشگاه زنجان

- دانشجوی دکتری دوره DBA (مدیریت عالی کسب و کار) * دانشگاه تبریز

سوابق پژوهشی:

1- انجام طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

2- مدرس درس زیست شناسی در دبیرستان های مطرح ارومیه

3- مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه 

4- مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

سوابق اجرایی:

1- موسس و مدیر دبیرستان غیردولتی دخترانه مهردانش 

2-مدیر گروه رشته ژنتیک در دانشگاه جامع علمی کاربردی

افتخارات:

1- انتخاب به عنوان بانوی کارآفرین نمونه کشوری در سال 1397