تماس با ما

تماس با مادبستان پسرانه مهددانش :

کانال تلگرامی: https://t.me/Mahd_e_danesh_urmia 

تلفن:  ۰۴۴۳۳۴۴۳۳۵۵

آدرس: خ شهید بهشتی (دانشکده) - کوی شهید زینتی ( سومون آباد)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دبیرستان دخترانه مهر دانش (دوره اول):


آدرس اینستاگرام :mehr_danesh_high school@
کانال تلگرامی: t.me/mehr_danesh_urmia                         

تلفن: ۳۳۶۶۳۸۶۰-۰۴۴

آدرس: فلکه مولوی، ابتدای بلوار مولوی ۲

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دبیرستان کمال دانش:

کانال تلگرامی: t.me/kamaledaneshschool                       

تلفن: ۰۴۴۳۳۴۶۴۵۷۵

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دبیرستان پسرانه دانش (دوره اول)
کانال تلگرام: @danesh94
اینستاگرام:    @danesh.school.urmia

تلفن ۳۳۴۴۵۱۶۱

آدرس: خیابان شهید بهشتی (دانشکده) - کوی شهید زینتی ( سومون آباد)