دبیرستان مهر دانش

دبیرستان مهر دانشاز سال ۱۳۹۵ دبیرستان دخترانه مهر دانش از زیر مجموعه دانش با مدیریت خانم مریم ایمانی فعالیت در مقطع دوره اول متوسطه را آغاز کرد . که این مجموعه با تلاش همکاران و دانش آموزان عزیز توانست باعث شکوفایی استعدادهای دانش آموزان در زمینه های آموزشی ، پرورشی و ورزشی به کسب مقام های مختلف دست یابند . 
کسب مقام استانی در مسابقات جایزه بزرگ ریاضی 
کسب مقام کشوری در رشته تیراندازی و راه یابی دانش آموز عزیز ساینا تیموری به تیم ملی تیراندازی 
کسب مقام استانی جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته ادبیات 
کسب مقام های مختلف در مسابقات قرآن وعترت و مسابقات فرهنگی