مشاور حقوقی و فناوری: مسعود اکبری

مشاور حقوقی و فناوری: مسعود اکبریتاریخ تولد: 1373

پست الکترونیک: masoud.akbari1396@gmail.com

تحصیلات:

- لیسانس حقوق - دانشگاه ارومیه

- فوق لیسانس دیپلماسی و سازمان های بین المللی گرایش حقوق بین الملل و سازمان های اقتصادی - دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

سوابق اجرایی:

1- معاونت حقوقی و فناوری دبیرستان دانش (دوره اول) - از سال 1394

2- مشاور مجتمع آموزشی و فرهنگی دانش مختاری پر - از سال 1394