گروه های آموزشی دبستان مهددانش

گروه های آموزشی دبستان مهددانشپایه آمادگی: مریم شباهنگ

پایه اول: زهرا عدل خلوت - سارا حسن زاده - پریرو موسوی راد

پایه دوم: فرخنده امیرارسلانی - پریسا صادقی

پایه سوم: مریم محمودزاده - لیلا جعفرپور

پایه چهارم: فریبا حسن پور - پریناز حسینی

پایه پنجم: اعظم نعمتی - وحیده حسن پور

پایه ششم: سولماز آغوب زاده - فاطمه ذکیانی